VINGROUP LÊN KẾ HOẠCH ĐỨNG ĐẦU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2017

Năm 2017, Tập đoàn Vingroup hướng đến sự bứt phá trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động chính: Bất động sản, Du lịch và vui chơi giải trí, Bán lẻ, Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp.

Vingroup lên kế hoạch đứng đầu thị trường chứng khoán về doanh thu trong năm 2017

 

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (mã chứng khoán VIC ) vừa công bố tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2017 tổ chức ngày 26/4 tới đây.

Theo Vingroup, năm 2016, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,21%, thuộc nhóm dẫn đầu ở khu vực Châu Á. Lạm phát nằm trong ngưỡng kiểm soát và thanh khoản tín dụng ngân hàng dồi dào là yếu tố chính hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển. Vingroup ra mắt 24 dự án trên toàn quốc trong năm 2016 và không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong các lĩnh vực còn lại là du lịch và vui chơi giải trí, bán lẻ và hạ tầng xã hội.

Tập đoàn Vingroup đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2016 với doanh thu thuần là 57.614 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2015. Trong các lĩnh vực kinh doanh năm 2016, mức tăng doanh thu ấn tượng nhất là từ lĩnh vực bán lẻ tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bán lẻ khác tăng 115% so với năm ngoái và đạt mức doanh thu 9.248 tỷ đồng. Các lĩnh vực khác cũng đạt được mức doanh thu tăng cao như: doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 37.296 tỷ đồng, tăng 76%; doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 3.322 tỷ đồng, tăng 25%; doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 4.257 tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 1.093 tỷ đồng, tăng 42%; và doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 713 tỷ đồng, tăng 39%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 3.513 tỷ đồng.

Năm 2017, Tập đoàn Vingroup hướng đến sự bứt phá trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động chính: Bất động sản, Du lịch và vui chơi giải trí, Bán lẻ, Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp. Bên cạnh đó Tập đoàn đặt mục tiêu đổi mới, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng quản trị và vận hành, thúc đẩy kinh doanh để đạt được tối đa công suất tại tất cả các cơ sở kinh doanh.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

– Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 80.000 tỷ đồng.

– Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 3.000 tỷ đồng.

Mức doanh thu năm 2017 dự kiến tăng trưởng 40% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 15% so với thực hiện năm 2016.

Điều đáng nói là, với kế hoạch 80.000 tỷ đồng doanh thu, nếu thực hiện được, Vingroup sẽ đứng đầu thị trường chứng khoán trong hạng mục này. Trước đến nay, PV Gas luôn là doanh nghiệp đứng số 1 về doanh thu, tiếp đến là Vingroup, Vinamilk, Thế giới di động, Masan…Tuy nhiên, các kế hoạch kinh doanh các doanh nghiệp đã dự kiến cho năm 2017 thì Vingroup đang ở mức cao nhất với 80.000 tỷ đồng.

Theo Cafebiz

Trả lời