NHANH ĐƯA VÂN ĐỒN TRỞ THÀNH KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT

Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh cần chủ động, sớm xây dựng và đề xuất các chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt đối với Vân Đồn.

Ngày 13/4, tại thành phố Hạ Long, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do ông Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh về xây dựng đề án khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn để chuẩn bị cho việc xây dựng dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trình Quốc hội.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, công tác chuẩn bị công phu, có chiều sâu, thể hiện quyết tâm lớn của tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Vân Đồn có vị trí địa lý trọng yếu, được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện xây dựng Khu hành chính- kinh tế đặc biệt vì vậy cần quyết tâm thực hiện, đặt sự phát triển của Vân Đồn trong chiến lược phát triển biển Việt Nam, trong đảm bảo chủ quyền quốc gia, trong xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ.

Ông Trương Hòa Bình yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn là cần xây dựng một bộ máy chính quyền hiện đại, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, được phân cấp mạnh về thẩm quyền trong quản lý; thiết lập các thể chế hành chính, đầu tư, thương mại theo chuẩn mực quốc tế, đủ sức cạnh tranh với các mô hình tương tự trong khu vực và trên thế giới nhằm thu hút đầu tư, thương mại quốc tế, bảo đảm trong khuôn khổ Hiến pháp, phù hợp với cam kết quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam; các thể chế, chính sách này phải bảo đảm tính nhất quán, ổn định và lâu dài…

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần chủ động, sớm xây dựng và đề xuất các chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt đối với Vân Đồn được quy định trong luật, bảo đảm tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.


Phối cảnh tổng thể Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn

Phối cảnh tổng thể Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn

Phó Thủ tướng đặt vấn đề, quá trình thể chế hóa thành luật đối với đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt này cần phù hợp với Hiến pháp và pháp luật hiện hành, nhưng phải có sự vượt trội về hạ tầng, thuế quan, tín dụng, tài chính để thu hút nhà đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao; thiết kế mô hình của các cơ quan tư pháp như thế nào để xử lý đúng thẩm quyền các tranh chấp kinh tế, thương mại cũng như đối với các tội phạm về công nghệ cao, sở hữu trí tuệ…

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện đề án.

Tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt quản lý về quy hoạch Khu hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn, thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tạo môi trường đầu tư tốt nhất.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, đều có cơ sở thực tiễn, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo với Trung ương và Bộ Chính trị.

Trả lời