Sim Island – tiềm năng thúc đẩy kinh tế ban đêm của Phú Quốc

Nhận thấy vai trò quan trọng của kinh tế ban đêm, Sim Island đã được quy hoạch trở thành “thiên đường nhiệt đới không ngủ hàng đầu Việt Nam” nhằm tạo tiền đề cho sự bứt phá của kinh tế ban đêm tại Phú Quốc. Kinh tế ban đêm - Cơ hội cho các quốc gia du lịch Kinh tế ban đêm không phải là một khái niệm mới bởi vì thực tế từ các nước trên thế giới, kinh tế ban đêm đã mang lạ...
Read More
Call Now Button